11 Blodersättning - referenser

Namnlöst dokument

Referenser och länkar till Internet

Riktlinjer och rekommendationer

Europeiska riktlinjer för transfusion: Kozek-Langenecker SA et al. Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013;30:270 - 382

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård har riktlinjer för Bl.a. antikoagulantia och ryggbedövning på:
www.sfai.se

Svenska sällskapet för trombos och hemostas. "Hemostas vid allvarlig blödning". Ett nationellt vårdprogram framtaget för SSTH av en arbetsgrupp under ledning av Erik Berntorp. Version 3: 2016-03-30. Kan laddas ner från:
www.ssth.se

Läkemedelsverket. "Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel" samt "Behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma - ny rekommendation" finns att hämta på:
www.lakemedelsverket.se

Amerikanska riktlinjer (AABB) uppdaterade i JAMA 2016;316:2025 - 2035. Clinical Practice Guidelines from the AABB: Red blood cell transfusion thresholds and storage.

Amerikanska riktlinjer (ASA) uppdaterade i Anesthesiology 2015;122:241-75. Practice Guidelines for Perioperative Blood Management. An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood Management. Kan hämtas gratis på:
https://www.asahq.org/quality-and-practice-management/standards-and-guidelines/search?q=blood%20management

Tyska riktlinjer på engelska: Cross-Sectional Guidelines for Therapy with Blood Components and Plasma Derivatives. Executive Committee of the German Medical Association on the recommendation of the Scientific Advisory Board. 4th revised edition 2009. Kan hämtas på:
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Querschnittsleitlinie_Gesamtdokument-englisch_07032011.pdf

Handbook of transfusion Medicine. Editor: Dr Derek Norfolk. United Kingdom Blood Services 5th edition, 2013. 170 sidor som kan hämtas i pdf-format på:
www.transfusionguidelines.org.uk

Andra länkar relaterade till blodersättning

Ett internationellt nätverk för alternativ till transfusion (Network for advancement of transfusion alternatives) har en innehållsrik webbplats med aktuella artiklar, utbildningsmaterial, kongressreferat m.m. De ger även ut böcker och en tidskrift.
http://www.nataonline.com

Ett webbaserat utbildningsprogram för blodtransfusion - Better Blood Continuing Education Programme - har tagits fram i Skottland och finns på:
www.learnbloodtransfusion.org.uk

The clinical use of blood. Ett pedagogiskt utbildningsmaterial från World Health Organisation. Geneva 2001. Gratis nedladdning (338 sidor; 1,6 MB) i pdf-format på:
http://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/en/Manual_EN.pdf?ua=1

Litteraturhänvisningar som används i texten

Adams RC, Lundy JS. Anestesia in cases of poor risk: some suggestions for decreasing the risk. Surg Gynecol Obstet 1942;74:1011-1

Akca O, Sessler DI. Thermal management and blood loss during hip arthroplasty. Minerva Anestesiol 2002; 68:182-5

American society of anesthesiologists (ASA). Practice Guidelines for Perioperative Blood Management. Anesthesiology 2015; 122:241-75

Anonyma författare. Jehovas vittnen och frågan om blodet. Läkartidningen 1988; 85: 1208

Ault A. US FDA panel queries safety of gelatin. Lancet 1997;349:1305

Bassand JP, Hamm CW, Ardissino D, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Task Force for Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007;28:1598-660

Bengtsson A, Avall A, Hyllner M, Bengtson JP. Formation of complement split products and proinflammatory cytokines by reinfusion of shed autologous blood. Toxicol Lett 1998;100-101:129-33

Benoni G, Fredin H, Knebel R, Nilsson P. Blood conservation with tranexamic acid in total hip arthroplasty: a randomized, double-blind study in 40 primary operations. Acta Orthop Scand. 2001 Oct;72(5):442-8

Benoni G. Cyklokapron profylaktiskt vid ortopedisk kirurgi. Föredrag vid temadag arangerad av Hemostasgruppen i Stockholm/Uppsala 2000-11-08

Beutler E, Wood L. The in vivo regeneration of red cell 2,3 diphosphoglyceric acid (DPG) after transfusion of stored blood. J Lab Clin Med 1969;74:300 – 304

Bergqvist D, Björck M, Holst J, Nyman R, Skiöldebrand C, Takolander R. Svårkontrollerad blödning vid kirurgi - praktiska åtgärder. Läkartidningen 2007; 104: 407-11

Bernard AC, Davenport DL, Chang PK, Vaughan TB, Zwischenberger JB. Intraoperative transfusion of 1 U to 2 U packed red blood cells is associated with increased 30-day mortality, surgical site infection, pneumonia, and sepsis in general surgery patients. J Am Coll Surg 2009;208:931-7

Berntorp E, Lundahl T, Schött U. Produkter för koagulationsbehandling inom intensivvården, särskilt sepsis/DIC. Vårdprogram i Södra sjukvårdsregionen giltigt t o m 2008-12-31

Berséus O (Universitetssjukhuset Örebro) och R Norda (Socialstyrelsen). Kartläggning av Sveriges blodförsörjning 2003

Berséus O, Norda R. Kartläggning av Sveriges blodförsörjning 2003. Örebro 2004. Finns på Socialstyrelsens hemsida: www.sos.se

Blajchman MA. The clinical benefits of the leukoreduction of blood products. J Trauma 2006; 60 (6 suppl):S83-90

Blomqvist H, Sondell K. Intensivvårdspatienter behöver blodtransfusioner - med måtta. Läkartidningen 2003;100:3307 – 10

Blood. Eds Lake CL, Moore RA. Raven press, New York 1995

Blumberg N, Heal JM, Cowles JW, Hicks GL, Rischer WH, Samuel PK, et al. Leucocyte-reduced transfusions in cardiac surgery - results of an implementation trial. Am J Clin Pathol 2002;118:376-81

Bracey AW, Radovancevic R, Riggs SA, Houston S, Cozart H, Vaughn WK, Radovancevic B, McAllister HA, Cooley DA. Lowering the hemoglobin threshold for transfusion in coronary artery bypass procedures: effect on patient outcome. Transfusion 1999; 39: 1070-7

Brecher ME, Rosenfeld M. Mathematical and computer modeling of acute normovolemic hemodilution. Transfusion 1994; 34:176 – 9

Brenni M, Worn M, Brüesch M, Spahn DR, Ganter MT. Successful rotational thromboelastometry-guided treatment of traumatic haemmorrhage, hyperfibrinolysis and coagulopathy. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54:111-17

Brimacombe J, Skippen P, Talbutt P. Acute anaemia to a haemoglobin of 14 g/l with survival. Anaesthesia and Intensive care, 1991; 19: 581-3

British Committee for standards in haematology, Blood transfusion task force. Guidelines for the use of fresh-frozen plasma, cryoprecipitate and cryosupernatant. The British Society for haematology 2004;126:11-28

Bryson GL, Laupacis A, Wells GA. Does acute normovolemic hemodilution reduce perioperative allogeneic transfusion? A meta-analysis. Anesth Analg 1998; 86: 9-15

Bush RL, Pevec WC, Holcroft JW. A prospective, randomized trial limiting perioperative red blood cell transfusions in vascular patients. Am J Surg 1997; 174: 143-8

Carless PA, Henry DA, Carson JL, Hebert PP, McClelland B, Ker K.

Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database Syst Rev 2010 Oct 6; (10): CD002042

Carson JL, Duff A, Berlin JA, Lawrence VA, Poses RM, Huber EC, OÇHara DA, Noveck H, Strom BL. Perioperative Blood Transfusion and Postoperative Mortality. JAMA 1998; 279: 199-205

Carson JL, Duff A, Poses RM, Berlin JA, Spence RK, Trout R, Noveck H, Strom BL. Effect of anaemia and cardivascular disease on surgical mortality and morbidity. Lancet 1996; 348: 1055-60

Carson JL, Duff A, Berlin JA, Lawrence VA, Poses RM, Huber EC, O'Hra DA, Noveck H, Strom BL. Perioperative blood transfusion and postoperative mortality. JAMA 1998; 279: 199-205

Carson JL, Terrin ML, Barton FB, Aaron R, Greenburg AG, Heck DA, Magaziner J, Merlino FE, Bunce G, McClelland B, Duff A, Noveck H. A pilot randomized trial comparing symptomatic vs. hemoglobin-level-driven red blood cell transfusions following hip fracture. Transfusion 1998; 38: 522-9

Carson JL, Noveck H, Berlin JA, Gould SA. Mortallity and morbidity in patients with very low postoperative Hb levels who decline blood transfusion. Transfusion 2002;42:812-8

Carson JL, Kim S. Intraoperative transfusion in older patients with low preoperative haematocrit levels and substantial blood loss during major non-cardiac surgery is associated with lower 30-day postoperative mortality. Evid Based Med. 2010 Dec; 15(6):185-6. Epub 2010 Sep 22

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J. FOCUS Investigators. Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. N Engl J Med 2011; 365: 2453-62

Carson JL, Carless PA, Hebert PC. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database Syst Rev 2012;4 CD002042

Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, et al; Clinical Transfusion Medicine Committee of the AABB. Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2012;157(1):49-58

Carson JL, Brooks MM, Abbott JD, et al. Liberal versus restrictive transfusion thresholds for patients with symptomatic coronary artery disease. Am Heart J. 2013;165(6):964-971

Carson JL, Stanworth SJ, Roubinian N, Fergusson DA, Triulzi D, Doree C, Hebert PC. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD002042. DOI: 10.1002/14651858.CD002042.pub4.

Carson JL, Stanworth SJ, Roubinian N, Fergusson DA, Triulzi DJ, Doree C, Hébert PC. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red cell transfusions. Cocharane Database Syst Rev 2016; Oct 12;10:CD002042

Carson JL, Triulzi DJ, Ness PM. Indications for and adverse effects of red-cell transfusion. Review article. N Engl J Med 2017;377:1261 - 1272

Cella D. The functional assessment of cancer therapy-anemia (FACT-An) scale: A new tool for the assessment of outcomes in cancer anemia and fatigue. Seminars in Hematology 1997; 34 Suppl 2: 13-19

Chowdhury P, Saayman U, Paulus U, Findlay GP, Collins PW. Efficacy of standard dose and 30 ml/kg fresh frozen plasma in correcting laboratory parameters of haemostsis in critically ill patients.
Br J Haematol 2004;125:69-73

Crash-2 trial collaborators - Se uder Shakur H et al

Collis RE, Collins PW, Gutteridge CN. The effect of hydroxyethylstarch and other plasma volume substitutes on endothelial cell activation: An in vitro study. Intensive Care Med 1994; 20: 37-41

Conrad SA, Diedrich KA, Hebert CA, Romero MD. Effect of red cell transfusion on oxygen consumption following fluid resusciation in septic chock. Circ shock 1990;31:419-29

Cooley DA. Conservation of blood during cardiovascular surgery. Am J Surg, 1995 Dec, 170:6A Suppl, 53S-59S

Cooper HA, Rao SV, Greenberg MD, Rumsey MP, McKenzie M, Alcorn KW, Panza JA. Conservative Versus Liberal Red Cell Transfusion in Acute Myocardial Infarction (the CRIT Randomized Pilot Study). Am J Cardiol 2011;108:1108–1111

Crescenti A, Borghi G, Bignami E, Bertarelli G, Landoni G, Casiraghi GM, Briganti A, Montorsi F, Rigatti P, Zangrillo A. Intraoperative use of tranexamic acid to reduce transfusion rate in patients undergoing radical retropubic prostatectomy: double blind, randomised, placebo controlled trial. BMJ 2011 Oct 19;343:d5701.

Crystal GJ, Rooney MW, Salem MR. Regional hemodynamics and oxygen supply during isovolemic hemodilution alone and in combination with adenosine-induced controlled hypotension. Anesth Analg 1988;67:211-8

Dagens Nyheter 1987-03-15

Dardashti A,Ederoth P, Algotsson L, Brondén B, Luhrs C, Bjursten H. Blood transfusion after cardiac surgery: is it the patient or the transfusion that carries the risk? Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:952-61

DeFoe GR, Ross CS, Olmstead EM, Surgenor SD, Fillinger MP, Groom RC, Forest RJ, Pieroni JW, Warren CS, Bogosian ME, Krumholz CF, Clark C, Clough RA, Weldner PW, Lahey SJ, Leavitt BJ, Marrin CA, Charlesworth DC, Marshall P, OÍConnor GT. Lowest hematocrit on bypass and adverse outcome associated with coronary artery bypass grafting. Nortern New England cardiovascular disease study group.
Ann thorac surg 2001; 71: 769 – 76

Demetri GD, Kris M, Wade J, Degos L, Cella D. Quality-of-life benefit in chemotherapy patients treated with epoetin alfa in independent of disease response or tumor type: Results from a prospective community oncology study. J Clin Oncology 1998; 16: 3412-25

Direct autotransfusion systems deliver blood of inadequate quality. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2000 Jan;35(1):21-4

Dutton RP, Carson JL. Indications for early red blood cell transfusion. J Trauma 2006;60:S35-S40

Ekbäck G, Axelsson K, Ryttberg L, Edlund B, Kjellberg J, Weckstrom J, Carlsson O, Schott U. Tranexamic acid reduces blood loss in total hip replacement surgery. Anesth Analg. 2000;92:1124-30

Elison IH. Skadestånd för utebliven vård - en vägledande hovrättsdom 1996. Läkartidningen 1997; 94: 1251-3

Engoren M. A computer model comparing normovolemic hemodilution, hypervolemic hemodilution, and neither on intraoperative blood loss and final hematocrit. Am J Anesthesiol 1995; 22: 229-34

Enlund M. Induced hypotensive anaesthesia and cerebral function. Uppsala 1997 (Avhandling)

Entholzner E, Mielke L, Plotz W, Malek A, Kling M, Burgkart R, Hargasser S, Hipp R. Hypervolemic hemodilution as a means of preventing homologous blood transfusion. A simple alternative to acute normovolemic hemodilution. Fortschr Med 1994; 112: 410-4

Eriksson S, Andersson L. Samtal måste föras! Autonomi i fallet Jehovas vittnen och blodtransfusioner. Läkartidningen 2002; 99: 321-2

Erlandsson E, Winstedt D, Tornqvist F, Frigyesi A, Schött U. Fibrinogen - kritisk faktor vid massiv blödning. Retrospektiv studie av omhändertagandet vid trauma. Läkartidningen 2011;108:2219-23.

Faringer PD, Mullins RJ, Johnson RL, Trunkey DD. Blood component supplementation during massive transfusion of AS-1 red cells in trauma patients. J Trauma 1993; 34:481–7.

Fontana JL; Welborn L; Mongan PD; Sturm P; Martin G; Bünger R. Oxygen consumption and cardiovascular function in children during profound intraoperative normovolemic hemodilution. Anesth Analg, 1995 Feb, 80:2, 219-25

Foss NB, Kristensen MT, Kehlet H. Anemia impedes functional mobility after hip fracture surgery. Age Ageing 2008;37:173-8

Foss NB, Kristensen MT, Jensen PS, Palm H, Krasheninnikoff M, Kehlet H. The effects of liberal versus restrictive transfusion thresholds on ambulation after hip fracture surgery. Transfusion 2009; 49: 227-34

Glance LG, Dick AW, Mukamel DB, Fleming FJ, Zollo RA, Wissler R, Salloum R, Meredith UW, Osler TM. Association between intraoperative blood transfusion and mortality and morbidity in patients undergoing noncardiac surgery. Anesthesiology 2011;114:283-92

Glasy J, Bukowski R, Steinberg D, Taylor C, Tchekmedyian S, Vadhan-Raj S. Impact of therapy with epoetin alfa on clinical outcomes in patients with nonmyeloid malignancies during cancer chemotherapy in community oncology practice. J Clin Oncology 1997; 15: 1218-34

Glenngård AH, Persson U. En blodtransfusion i Sverige - så mycket kostar den samhället. Läkartidningen 2006;103(38): 2752-56

Goodnough LT, Bach RG. Anemia, transfusion and mortality. Editorial. N Engl J Med 2001; 345: 1272-74

Goodnough LT, Shander A, Spivak JL, Waters JH, Friedman AJ, Carson JL, Keating EM, Maddox T, Spence R. Detection, evaluation and management of anemia in the elective surgical patient. Anesth Analg 2005;101:1858-61

Gregersen M, Borris LC, Damsgaard EM. Postoperative blood transfusion strategy in frail, anemic elderly patients with hip fracture. The TRIFE randomized controlled trial. Acta Orthopaedica 2015; 86: 363–372

Gruber UF, Bergentz S-E. Den volymsexpanderande effekten av dextram och plasma. Nord Med 1966; 76: 1277-80

Guyton AC, Lindsey AW. Effect of elevated left atrial pressure and decreased plasma protein concentration on the development of pulmonary edema. Circ Res 1959; 7: 649-57

Hagman S, Ringqvist I. Sveriges första lyckade blodöverföring. Läkartidningen 2005;102:782

Hajjar LA,VincentJL,GalasFR,etal. Transfusion requirements after cardiac surgery: the TRACS randomized controlled trial. JAMA. 2010;304(14):1559-1567

Haldén E, Birgegård G, Duvernoy O, Henze A. Erytropoietin möjliggjorde operation av coarctatio aortae hos Jehovas vittne. Läkartidningen 1991; 88: 4245-6

Halm EA, Wang JJ, Bockvar K, Penrod J, Silberzweig SB, Magaziner J, Koval KJ, Siu AL. Effect of blood transfusion on clinical and functional outcomes in patients with hip fracture. Transfusion 2003;443:1358-65

Halm EA, Wang JJ, Bockvar K, Penrod J, Silberzweig SB, Magaziner J, Koval KJ, Siu AL. The effect of perioperative anemia on clinical and functional outcomes in patients with hip fracture. J Orthop Trauma 2004;18:369-74

Halmin M, Wikman AT, Edgren G. TRALI är en förbisedd transfusionsreaktion. Läkartidningen 2012;109:35-37

Harrison KA, Rossiter CE. Maternal mortality. In: Harrison KA, ed. Child-bearing, health and social priorities. Br J Gynaecol 1985; suppl 5: 100-15

Harrison´s Principles of internal medicine. Editors: Isselbacher KJ, Adams RD, Braunwald E, Petersdorf RG, Wilson JD. Ninth ed. McGraw-Hill, 1980

Hassan AA, Lochbuehler H, Frey L, Messmer K. Global tissue oxygenation during normovolaemic haemodilution in young children. Pediatric Anaesthesia 1997; 7: 197-204

Heaton A, Keegan T, Holme S. In vivo regeneration of red cell 2,3- diphosphoglycerate following transfusion of DPG-depleted AS-1, AS-3 and CPDA-1 red cells. Br J Haematol 1989;71:131–6

Hébert PC, Hu LQ, Biro GP. Review of physiologic mechanisms in response to anemia. Can Med Assoc J 1997; 156(11 suppl): S27-40

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetsir E. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med 1999; 340: 409-17

Hébert PC, Wells G, Tweeddale M, Martin C, Marshall J, Pham B, Blajchman M, Schweitzer I, Pagliarello G. Does transfusion practice affect mortality in critically ill patients? Transfusion requirements in critical care (TRICC) investigaors and the Canadian critical care trials group. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: 1618-23

Hébert PC, Yetsir E, Martin C, Blajchman MA, Wells G, Marshall J, Tweeddale M, Pagliaretto G, Schweitzer I. Is a low transfusion threshold safe in critically ill patients with cardiovascular diseases? Crit Care Med 2001; 29: 227 -34

Hemostas vid allvarlig blödning. Vårdprogram utarbetat av arbetsgrupp inom Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH). Berntorp E. Version 2, 2014-06-30. www.ssth.se

Henriksson, Bengt-Åke. Hemostas ur anestesiologens perspektiv. Föreläsning, Torekov 2008

Hiippala ST, Myllylä G, Vahtera EM. Hemostatic factors and replacement of major blood loss with plasma-poor red cell concentrates. Anesth Analg 1995;81:360-5

Ho J, Sibbald WJ, Chin-Yee IH. Effects of storage on efficacy of red cell transfusion: when is it not safe? Med 2003; 31:S687–97

Hogue CW Jr, Goodnough LT, Monk TG. Perioperataive myocardial ischemic episodes are related to hematocrit level in patients undergoing radical prostatectomy. Transfusion 1998; 38: 924-31

Holcomb JB, del Junco DJ, Fox EE, et al. The prospective, observational, multicenter, major trauma transfusion (PROMMTT) study. JAMA Surg. 2013;148:127-136

Holmgren HM, Sandqvist A, Schneede J. Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen. Läkaratidningen 2011;108:1754-9

Holst LB, Haase N, Wetterslev J, et al for the TRISS Trial Group and the Scandinavian Critical Care Trials Group. Lower versus Higher Hemoglobin Threshold for Transfusion in Septic Shock. NEJM 2014 Oct 9;371(15):1381-91

Holst KB, Petersen M, Haase N, Perner A, Wetterslev J. Restrictive versus liberal transfusion strategy for red blood cell transfusion: systematic review of randomised trials with meta-analysis and trial sequential analysis. BMJ 2015;350:h1354

Howell PJ; Bamber PA. Severe acute anaemia in a Jehovah’s Witness. Survival without blood transfusion. Anaesthesia, 1987 Jan, 42:1, 44-8

Hutchison JL, Freedman SO, Richards BA, Burger AS. Plasma volume expansion and reactions after infusion of autologous and nonautologous plasma in man. J Clin Lab Invest 1960; 56: 734-46

Högman CF, Hedlund K, Zetterström H. Clinical usefulness of red cells preserved in protein-poor mediums. N engl J Med 1978;299:1377-82

Ickx BE, Rigolet M, Van der Linden PJ. Cardiovascular and metabolic response to acute normovolemic anemia. Effects of anesthesia. Anesthesiology 2000; 93: 1011- 6

Ido K, Neo M, Asada Y, Kondo K, Morita T, Sakamoto T, Hayashi R, Kuriyama S. Reduction of blood loss using tranexamic acid in total knee and hip arthroplasties. Arch Orthop Trauma Surg. 2000;120(9):518-20

Johansson PI, Stensballe J, Rosenberg I, Hilsløv TL, Jørgensen, Secher NH. Proactive administration of platelets and plasma for patients with a ruptured abdominal aortic aneurysm: evaluating a change in transfusion practice. Transfusion 2007;47:593-8

Johansson PI, Stensballe J. Hemostatic resuscitation for massive bleeding: the paradigm of plasma and platelets - a review of the current literature. Transfusion 2010;50(3):701-10

Johnson RG, Thurer RL, Kruskall MS et al. Comparison of two transfusion strategies after elective operations for myocardial revascularization. J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 104: 307-14

Josefsson G. Primär höftledsplastik hos 14 Jehovas vittnen. Läkartidningen 1996; 93: 3237-8

Karam O, Tucci M, Ducruet T, Hume HA, Lacroix J, Gauvin F; Canadian Critical Care Trials Group; PALISI Network. Red blood cell transfusion thresholds in pediatric patients with sepsis. Pediatr Crit Care Med. 2011;12:512-8

Klein HG, Spahn DR, Carsson JL. Red blood cell transfusion in clinical practice. Lancet 2007;370:415-26

Koch CG, Li L, Sessler DI, et al. Duration of red-cell storage and complications after cardiac surgery. N Engl J Med 2008; 358:1229–39

Kotze ́ A, Carter LA, Scally AJ. Effect of a patient blood management programme on preoperative anaemia, transfusion rate, and outcome after primary hip or knee arthroplasty: a quality improvement cycle. Br J Anaesth 2012; 108: 943–52

Kozek-Langenecker SA, et al. Management of severe perioperative bleeding. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2013;30:270 - 382

Kreimeier U, Messmer K. Hemodilution in clinical surgery: State of the art 1996. World J Surg 1996; 20: 1208-17

Kumar R, Chakraborty I, Sehgal R. A prospective randomized study comparing two techniques of perioperative blood conservation: isovolemic hemodilution and hypervolemic hemodilution. Anest Analg 2002: 1154-61

Kuriyan M, Carson JL. Anemia and clinical outcomes. Anesthesiology Clin N Am 2005;23:315-25

Lackritz E, Campbell CC, Ruebush TK, et al. Effect of blood transfusion on survival among children in a Kenyan hospital. Lancet 1992; 340: 524-8

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet F, Collet J-P, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ. Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units. NEJM 2007;356:1609-19

Lacroix J, Hébert PC, Fergusson DA et al. Age of transfused blood in critically ill adults. N Engl J Med 2015;372:1410 – 18

Larsson Stella, Transfusionsmedicin, Huddinge universitetssjukhus. Föredrag vid Karolinska sjukhusets temadag Kirurgi utan blod arrangerad av hemostasgruppen 2000-11-08

Laupacis A, Wong C, Churchill D. The use of generic and speicific quality-of-life measures in hemodialysis patients treated with erythopoietin. The Canadian erythropoietin study group. Control Clin Trials 1991; 12: 168S-179S

Lawrence VA, Silverstein JH, Cornell JE, Pederson T, Noveck H, Carson JL. Higher Hb level is associated with better early functional recovery after hip fracture repair. Transfusion 2003;43:1717-22

Levy PS, Kim SJ, Eckel PK, Chavez R, Ismail EF, Gould SA, Ramez Salem M, Crystal GJ. Limit to cardiac compensation during acute isovolemic hemodilution: influence of coronary stenosis. Am J Physiol 1993 Jul;265(1 Pt 2):H340-9

Lier H, Krep H, Schroeder S, Stuber F. Preconditions of hemostasis in trauma: a review. The influence of acidosis, hypocalcemia, anemia, and hypothermia on functional hemostasis in trauma. J Trauma 2008;65(4):951-60

Lindholm Annika, Blodcentralen, Östra sjukhuset. Föreläsning vid NUS 1995-09-29

Lipowsky HH, Firrell JC. Microvascular hemodynamics during systemic hemodilution and hemoconcentration. Am J Physiol 1986;250:H908 - 22

Lisander B, Enqvist A. The gain of red cells from preoperative haemodilution. Theor Surg 1994; 9: 142-7

Llewelyn CA, Hewitt PE, Knight RS, et al. Possible transmission of variant Creutzfeldt-Jakob disease by blood transfusion. Lancet 2004;363:417-21

Lucas CE, Ledgerwood AM. The fluid problem in the critically ill. Surg Clin North Amer 1983 (April): 439-54

Lundsgaard-Hansen P, Doran J E, Blauhut B. Is there a generally valid, minimum acceptable hemoglobin level? Infusionstherapie 1989; 16: 167 – 75

Lundsgaard-Hansen P, Tschirren B. Clinical experinence with 120 000 units of modified fluid gelatin. Developments in Biological Standardization 1981;48:251-6

Lundsgaard-Hansen P,Pappova E. Component therapy of surgical hemorrhage: Red cells, plasma substitutes and albumin. Annals of Clinical Research 1981: 13 (Suppl 33): 26-38

Lundsgaard-Hansen P. Treatment of acute blood loss. Vox Sang 1992; 63: 241-46

Lynöe N. Etiska och sociala aspekter. I SBU-rapport nr 181, 2006. Kap. 8, sid 215-220

Länne T, Lundvall J. Mechanisms in man for rapid refill of the circulatory system in hypovolaemia. Acta Physiol Scand 1992 Nov;146(3):299-306

Marik PE, Sibald WJ. Effects of stored-blood transfusion on oxygen delivery in patients with sepsis. JAMA 1993;269:3024 – 9

Marik PE, Corwin HL. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature. Crit Care Med 2008;36:2667-74

Menger MD. Microcirculatoru disturbances secondary to ischemia -reperfusion. Transplantation proceedings 1995; 27: 2863-65.

Mielke LL, Entholzner EK, Kling M, Breinbauer BE, Burgkart R, Hargasser S, Hipp RF. Preoperative acute hypervolemic hemodilution with hydroxyethylstarch: an alternative to acute normovolemic hemoilution? Anesth Analg 1997; 84: 26-30

Messmer K, Kreimeier U, Intaglietta M. Present state of intentional hemodilution. Europ Surg Res 1986;18:254 - 63

Mohan D, Milbrandt EB, Alarcon LH. Black Hawk Down: The evolution of resuscitation strategies in massive traumatic hemorrhage. Crit Care. 2008;12: 305.

Monk TG, Goodnough LT,Birkmeyer JD, Brecher ME, Catalona WJ. Acute nomovolemic hemodilution is a cost-effective alternative to preoperative autologous blood donation by patients undergouing radical retropubic prostatectomy. Transfusion 1995; 35: 559 - 65, page 563

Morley SL. Red blood cell transfusions in acute paediatrics. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2009;94:65–73

Motti-Link S, Russlies M, Klinger M, Seyfarth M, Ascherl R, Gradinger R. Erythrocytes and proinflammatory mediators in wound drainage. Vox Sang 1998;75:205-11

Murphy GJ, Pike K, Rogers CA, Wordsworth S, Stokes EA, Angelini GD, Reeves BC. Liberal or Restrictive Transfusion after Cardiac Surgery (TITRe2 study). N Engl J Med 2015;372(11):997-1008

Murray DJ, Pennell BJ, Weinstein SL, Olson JD. Packed red cells in acute blood loss: dilutional coagulopathy as a cause of surgical bleeding. Anesth Analg 1995; 81:360–5

Musallam KM, Tamim HM, Richards T, Spahn DR, Rosendaal FR, Habbal A, Khreiss M, Dahdaleh FS, Khavandi K, Sfeir PM, Soweid A, Hoballah JJ, Taher AT, Jamali FR. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet 2011;378:1396-407

Napolitano LM, Kurek S, Luchette FA, et l. Clinical practice guideline: Red blood cell transfusion in adult trauma and critical care.
Crit Care Med 2009;37:3124-57

Nearman HS, Eckhauser ML. Postoperative management of a severely anemic Jehovah’s Witness. Crit Care Med 1983;11:142 – 3

Nelson AH; Fleisher LA; Rosenbaum SH. Relationship between postoperative anemia and cardiac morbidity in high-risk vascular patients in the intensive care unit. Crit Care Med, 1993 Jun, 21:6, 860-6

Nunn JF. Applied respiratory physiology. 4th edition. Butterworth-Heinemann, Cambridge 1993

O'Driscoll BR, Howard LS, Davison AG. Guideline for emergency oxygen use in adult patients. Thorax 2008;63 Suppl VI: vi1 - vi68

Offner PJ, Moore EE, Biffl WL, Johnson JL, Silliman CC. Increased rate of infection associated with transfusion of old blood after severe injury. Arch Surg 2002; 137:711–6; discussion 716–7')

Opelz G,Sengar DPS, Mickey MR, Terasali PI. Effect of blood transfusion on subsequent kidney transplants. Transplant Proc 1973;5:253-9

Orlov D, Karkouti K. The pathophysiology and consequences of red blood cell storage (Review article). Anaesthesia 2015;70 (Suppl. 1): 29–37

Ozier Y, Conseiller C. Mathematical bottom-line of intraoperative haemodilution. Lancet 1995; 346: 1449-1500

Palfi M, Lund. Föredrag vid NATA-symposium i Rom 2002

Palmblad J, Johnsson H, Lagerkranser M, Sundelin G, Wikman A, Schött U. Blodplasma används som läkemedel. Läkartidningen 2008;105:26-30

Peden AH, Head MW, Ritchie DL, et al. Preclinical vCJD after blood transfusion in a PRNP codon 129 heterozygous patient. Lancet 2004;364:527-9

Pepine CJ. Silent myocardial ischemia: definition magnitude and scope of the problem. Cardiol Clin 1986; 4: 577-81

Plewes JL, Farhi LE. Cardiovascular responses to hemodilution and controlled hypotension in the dog. Anesthesiology 1985;62:149-54

Popovsky MA. Transfusion and lung injury. Transfus Clin Biol 2001 Jun;8(3):272-7

Practice Guidelines for Perioperative Blood Management. Anesthesiology 2015; 122:241-75

Prys-Roberts C. The circulation in anaesthesia. Blackwell Scientific publicationis, Oxford 1980

Revell M, Porter K, Greaves . Fluid resuscitation in prehospital trauma care: a consensus view. Emerg Med J 2002; 19: 494-8

Riddez L, Boström L, Hahn R. Tydliga indikationer krävs för att ge vätska under transport till sjukhus. Läkartidningen1999; 96: 3896-98

Riddez L. Blödning och blödningschock. http://www.internetmedicin.com/dyn_main.asp?page=1816

Rizzi L, Bertacchi P, Ghezzi LM, Bellavita P, Scudeller G. Postoperative blood salvage in hip and knee arthroplasty. A prospective study on cost effectiveness in 161 patients. Acta Orthop Scand 1998;69:31-4

Roberts I, Shakur H, Afolabi A. The importance of early treatment with tranexamic acid in bleeding trauma patients. Lancet 2011;377:1096-101

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MAM. Health Care–Associated Infection After Red Blood Cell Transfusion. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2014;311:1317-1326. doi:10.1001/jama.2014.2726

Rosberg B, Wulff K. Haaemodynamics following normovolaemic haemodilution in elderly patients. Acta Anaesthesiol Scand 1981;25:402-6

Rosolski T, Mauermann K, Frick U, Hergert M. Direct autotransfusion systems deliver blood of inadequate quality. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2000 Jan;35(1):21-4

Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar E, Hunt BJ, Komadina R, Nardi G, Neugebauer E, Ozier Y, Riddez L, Schultz A, Stahel PF, Vincent J-L, Spahn DR. Management of bleeding following major trauma: an updated European guideline. Crit Care. 2010; 14(2): R52

Ruttmann TG. Haemodilution enhances coagulation. Br J Anaesth 2002:88:470 - 72

Rygård SL, Jonsson AB, Madsen MB, Perner A, Holst LB, Johansson PI, Wetterslev J. Effect of shorter versus longer storage time of transfused red blood cells in adult ICU patients: A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. Intensive Care Medicine 2018;44:204 - 17

Salo M. Acta Anaesthesiol Scand 1988;32, Suppl 89:26-34

Sartipy U, Holzmann MJ, Hjalgrim H, Edgren G. Red Blood Cell Concentrate Storage and Survival After Cardiac Surgery. JAMA 2015;314:1641-43

SBU. Blodtransfusion till äldre patienter med anemi efter kirurgi. SBU aug. 2018 (www.SBU.se/2018_07)

Schaller RT, Schaller J, Morgan A, Furman EB. Hemodilution anesthesia: A valuable aid to major cancer surgery in children. Am J Surg 1983; 146: 79-84

Shah A, Stanworth SJ, McKechnie S. Evidence and triggers for the transfusion of blood and blood products. Anaesthesia 2015;70 (Suppl. 1):10–19

Shakur H, Robert I, Bautista R, Caballero J, Coats T, Dewan Y et al (Crash-2 trial collaborators). Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2010;376:23-32.

Shanwell A. Blodtransfusion aldrig helt biverkningsfri. Läkartidningen 2000;97(15):1782-7

Simon GI, Craswell A,Thom O, Fung YL. Outcomes of restricted versus liberal transfusion strategies in older adults from nine randomized controlled trials: A systematic review and meta-analysis. Lancet Haematol 2017;4:e465 – e474

Singbarti K, Schleinzer W, Singbarti G. Hypervolemic hemodilution: an alternative to acute normovolemic hemodilution? A mathematical analysis. J Surg Res 1999; 86:206-12

Sirchia G, RebullaP. Evidence-based medicine: the case for white cell reduction. Transfusion 1997;37:543-9

Smetannikov Y, Hopkins D. Intraoperative bleeding: a mathematical model for minimizing hemoglobin loss. Transfusion 1996; 36: 832-5

Sobh MA, el Tantawy AE, Said E, et al. Effect of treatment of anaemia with erythopoietin on neuromuscular function in patients on long-term haemodialysis. Scand J Urol Nephrol 1992; 26: 65-9

Socialstyrelsens och Läkaresällskapets etikdelegation: Nej till blodtransfusion bör respekteras om patienten är klar över följderna. Läkartidningen 1989; 86: 450-1

Spahn DR, Leone BJ, Reves JG, Pasch T. Cardiovascular and coronary physiology of acute isovolemic hemodilution: A review of nonoxygen-carrying and oxygen-carrying solutions. Anesth Analg 1994; 78: 1000 – 21

Spahn DR, Schmid ER, Seifert B, Pasch T. Hemodilution tolerance in patients with coronary artery disease who are receiving chronic beta-adrenergic blocker therapy. Anesth Analg 1996 Apr, 82:4, 687-94

Spahn DR; Zollinger A; Schlumpf RB; Stöhr S; Seifert B; Schmid ER; Pasch. Hemodilution tolerance in elderly patients without known cardiac disease. Anesth Analg, 1996 Apr, 82:4, 681-6

Spahn DR, Moch H, Hofmann A, Isbister JP. Patient blood management: the pragmatic solution for the problems with blood transfusions. Anesthesiology 2008; 109: 951–3

Spahn DR. Anemia and patient blood management in hip and knee surgery. Anesthesiology 2010; 113: 482-95

Spahn DR. More on transfusion and adverse outcome. It´s time to change. Editorial. Anesthesiology 2011; 114:234–6

Spahn DR, Theusinger OM, Hofmann A. Patient blood management is a win-win: a wake-up call. (Editorial). BJA 2012;108:889-92

Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar E, Filipescu D, Hunt BJ, Komadina R, Nardi G, Neugebauer E, Ozier Y, Riddez L, Schultz A, Vincent J-L and Rossaint R. Management of bleeding and coagulopathy following major trauma: an updated European guideline. Critical Care 2013, 17:R76

Spence RK, Carson JA, Poses R, McCoy S, Pello M, Alexander J, Popovich J, Norcross E, Camishion RC. Elective surgery without transfusion: Influence of perioperative hemoglobin level and blood loss on mortality. Am J Surg 1990; 159: 320-4

Spiess BD, Ley C, Body SC, Siegel LC, Stover EP, Maddi R, Dmbra M, Jain U, Liu F, Herskowitz A, Mangano DT, Levin J. Hematocrit value on intensive care unit entry influences the frequency of Q-wave myocardial infarction after coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 116: 460-7

Stigendal L, Henriksson B-Å, Hellgren M, Baghaei F. Hemostas och åtgärder vid stora blödningar. Version 2005-10-16, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Svenska sällskapet för trombos och hemostas. "Hemostas vid allvarlig blödning". Ett nationellt vårdprogram framtaget för SSTH av arbetsgrupp under ledning av Erik Berntorp. Aktuell version: 14-06-30. Kan laddas ner från: www.ssth.se

Stroncek DF, Rebulla P. Platelet transfusions. Lancet 2007;370:427-38

Ternström L, Hyllner M, Backlund E, Schersten H, Jeppson A. A structured blood conservation programme reduces transfusions and costs in cardiac surgery. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2014;19:788–794

The clinical use of blood. WHO. Geneva 2001. ISBN 92 4 154538 0

Tinmouth A, Fergusson D, Yee IC, Hebert PC. Clinical consequences ofred cell storage in the critically ill. Transfusion 2006;46:2014-27

Tornqvist F, Åkesson J. Användning av plasma inom anestesi och intensivvård. Information från Läkemedelsverket 2010;21(3):23-8

Toy P, Feiner J, Viele MK, Watson J, Yeap H, Weiskopf RB. Fatigue during acute isovolemic anemia in healthy, resting humans. Transfusion 2000; 40: 457-60

Turner ML, Ludlam CA. An update on the assessment and management of the risk of transmission of variant Creutzfeldt-Jakob disease by blood and plasma products. Br J Haematol 2009;144:14-23

Trouwborst A, van Woerken EC, van Daele M, Tenbrinck R. Acute hypervolemic haemodilution to avoid blood transfusion during major surgery. Lancet 1990;336:1295-7

Vakttornet 1978; 99 (15 oktober): 29-31. Se även Vakttornets officiella webplats: www.jw.org

Valentijn TM, Hoeks SE, Martienus KA, Bakker EJ, van de Luijtgaarden KM, Verhagen HJ, Stolker RJ, van Lier F. Impact of haemoglobin concentration on cardiovascular outcome after vascular surgery. Eur J Anaesthesiol 2013;30:664 - 70

Wallis JP, Dzik S. Is fresh frozen plasma overtransfused in the United States? Transfusion 2004;44:1674-5

Vamvakas EC, Blajchman MA. Transfusion-related mortality: The ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention

Vamvakas EC. Meta-analysis of clinical studies of the purported deleterious effects of ‘old’ (versus ‘fresh’) red blood cells: are we at equipoise? Transfusion 2010;50:600 – 610

Van der Linden P et al. Critical haemoglobin concentration in anaesthetized dogs: comparison of two plasma substitutes. Br J Anaesth 88: 556-62, 1998

Vara-Thorbeck R, Guerrero-Fernandez Marcote JA. Hemodynamic Response of Elderly Patients Undergoing Major Surgery under Normovolemic Hemodilution. Eur surg Res 1985; 17: 372

Weiskopf RB, Viele MK, Feiner J, Kelley S, Lieberman J, Noorani M, Leung JM, Fisher D, Murray WR, Toy P, Moore MA. Human cardiovascular and metabolic response to acute, severe isovolemic anemia. JAMA 1998; 279: 217-21 (Erratum appears JAMA 1998; 280: 1404. Fel i tabell korrigerat)

Weiskopf RB, Kramer JH, Viele M, Neumann M, Feiner JR, Watson JJ Hopf HW, Toy P. Acute severe isovolemic anemia impairs cognitive function and memory in humans. Anesthesiology 2000; 92: 1646-52

Weiskopf RB. Efficacy of acute normovolemic hemodilution assessed as a function of fraction of blood volume lost. Anesthesiology 2001; 4: 439-46

Weiskopf RB, Feiner J, Hopf HW, Viele MK, Watson JJ, Kramer JH, Ho R, Toy P. Oxygen reverses deficits of cognitive function and memory and increased heart rate induced by acute severe isovolemic anemia. Anesthesiology 2002 Apr;96(4):871-7

Weiskopf RB, Feiner J, Hopf H, et al. Fresh blood and age stored blood are equally efficacious in immediately reversing anemia-induced brain oxygenation deficits in humans. Anesthesiology 2006;104:911 - 20

Venn R, Steele A, Richardson P, et l. Randomized controlled trial to investigate influence of the fluid challenge on duration of hospital stay and perioperative morbidity in patients with hip fractures. Br J Anaesth 2002;88:65-71

Viele MK, Weiskopf RB. What can we learn about the need for transfusion from patients who refuse blood? The experience with Jehovah’s Witnesses. Transfusion 1994; 34: 396-401

Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santaló M, Muñiz E, Guarner C. Transfusion Strategies for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. NEJM 2013;368:11-21

Vincent JL, Baron J-F, Reinhart K, Gattinoni L, Thijs L, Webb A, Meier-Hellmann A, Nollet G, Peres-Bota D. Anemia and blood transfusion in critically ill patients. JAMA 2002; 288: 1499-507

WHO: The clinical use of blood. World Health Organisation. Geneva 2001. ISBN 92 4 154538 0.

Widman J, Isacson J. Lateral position reduces blood loss in hip replacement surgery: a prospective randomized study of 74 patients. Int Orthop 2001;2001:226-7

Wu WC, Rathore SS, Wang Y, Radford MJ, Krumholz HM. Blood transfusion in elderly patients with acyte myocardial infarction. N Engl J Med 2001; 345: 1230-6

Wu WC, Schifftner TL, Henderson WG, Eaton CB, et al.. Preoperative hematocrit levels and postoperative outcomes in older patients undergoing noncardiac surgery. JAMA 2007;297:2481-8

Wu WC, Smith TS, Henderson WG, Eaton CB, Poses RM, Uttley G, Mor V, Sharma SC, Vezeridis M, Khuri SF, Friedmann PD. Operative blood loss, blood transfusion, and 30-day mortality in older patients after major noncardiac surgery. Ann Surg 2010;252:11-7

Zallen G, Offner PJ, Moore EE, et al. Age of transfused blood is an independent risk factor for postinjury multiple organ failure. Am J Surg 1999; 178:570–2

Zehtabchi S, Nishijima DK. Impact of transfusion of fresh-frozen plasma and packed red blood cells in a 1:1 ratio on survival of emergency department patients with severe trauma. Acad Emerg Med 2009;16:371 - 8.

Zetterström H, Wiklund L. A new nomogram facilitating adequate haemodilution. Acta Anaesthesiol Scand 1986;30:300- 4

Örtenwall P. Load and go eller stay and play? Läkartidningen1999; 96: 3862 - 4

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Användarbetyg: / 213
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se