Om Blodersättning

Östersundskliniken har sedan 1980-talet använt datorstöd för planering av blodersättning i samband med större, peroperativa blodförluster.

Programmet har på senare år moderniserats och finns sedan 2005 tillgängligt på Internet. Det är avsett för utbildningsändamål och hittas under fliken "Beräkningar".

Det blodersättningsschema som skapas av programmet ska ses som ett exempel och inte en rekommendation, eftersom en sådan kräver hänsyn till faktorer som inte beaktas av datorn. För att undvika en alltför kokboksmässig syn på ersättning av blodförluster har programmet kompletterats med en webanpassad och interaktiv lärande text - "Blod". Dess syfte är att ge fördjupade kunskaper och ge bakgrunden till 2000-talets alltmer restriktiva syn på blodersättning. - "


Målgrupp är läkare och sjuksköterskor verksamma framför allt inom anestesi och intensivvård.

Under rubriken Beräkningar har vi samlat exempel på beräkningsrutiner som är vanliga i den kliniska vardagen.
.

Användarbetyg: / 15
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se