Om prenumeration på iAnestesi

Bakgrund

Hösten 2009 rapporterades flitigt i massmedia om misstag och feldoseringar av läkemedel, i synnerhet till barn, och det restes krav på åtgärder för att minska riskerna. Feldoseringar är särskilt farliga inom anestesi och intensivvård, där potenta läkemedel med biverkningar som påverkar andning och cirkulation är vanliga.

Vi har under flera års tid använt och utvecklat datorstöd vid läkemedelsdosering, blodersättning, vätskebehandling, lungventilation under narkos m.m. Det övergripande syftet är att öka patientsäkerheten. Andra målsättningar är att underlätta vardagen för läkare och sjuksköterskor samt att göra dem tryggare i sin yrkesroll.

En del av dessa stödfunktioner har gjorts allmänt tillgängliga via internet på webbplatsen http://www.iAnestesi.se och har inneburit en kraftig ökning av användningen. Det mest använda är Barndos som tillkommit för att undvika feldoseringar genom att förhindra felräkning. Det andra programmet, Blodersättning, har ytterligare ett syfte - att vägleda användaren genom de olika stegen i behandlingen.

iAnestesi innehåller bl a:

▪ "Lärobokstexter" med litteraturreferenser och källhänvisningar

▪ Beräkningsrutiner med interaktiv vägledande och förklarande text

▪ Beslutsstöd för blodersättning med en lärande text som närmar sig läroboksnivå.

▪ Beräkningsrutinerna för syresättning i lungorna kompletterade med en ny flik "Syrgas" med lärande text om användning av syrgas och rubbningar i lungornas syresättande förmåga.

Såväl författarskapet som arbetet med att upprätta och driva webplatsen har hittills bedrivits helt på ideell grund. Det senaste årets upprustning av webbplatsen och ambitionen att nå allt fler användare medför dock kostnader som vi nu måste balansera med motsvarande intäkter genom att ta ut en årlig avgift från de kliniker som även fortsättningsvis vill göra det möjligt för medarbetarna att använda iAnestesi som beslutsstöd i det dagliga arbetet.

Ett sjukhus eller ett helt landsting betalar en prenumerationsavgift som då ger alla på sjukhuset eller i landstiget tillträde till hela iAnestesi. Behörigheten grundas på respektive sjukhus/landstings externa IP-nummer, eller då detta inte är möjligt p g a resp sjukhus/landstings IT-struktur på geografisk lokalisation via tjänsten Geolify. Man kan då slippa hantera enskilda login/lösenord och för ett sjukhus som väljer att prenumerera kommer alla inom sjukhuset eller på orten åt iAnestesi på samma sätt som idag, dvs man behöver inte logga in för att använda sidorna och man kan lägga upp bokmärken till de sidor man oftast använder utan att krångla med login varje gång.

Prenumerationsppriserna exklusive moms är:
1 sjukhus med <15 användare (och då menar vi AKTIVA användare på t ex anestesi/IVA) 7500 kr/år
1 sjukhus med 15-50 användare (AKTIVA) 15000 kr/år
Helt landsting med >2 sjukhus 20000 kr/år

Prenumerationen är löpande. Den årliga avgiften är avsedd att täcka driftskostnader för hård- och mjukvara samt ett symboliskt arvode till författare och webbredaktör. Om våra förhoppningar om god uppslutning från kliniker/landsting infrias, kommer ett eventuellt överskott att skickas till Läkare utan gränser. Hur stort detta blir kommer att redovisas årligen.

Till beställningsformulär

För frågor om prenumerationen är Du välkommen att ta kontakt med Kjell Nilsson

Användarbetyg: / 6
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se