9 Ersättning av trombocyter

Untitled Document

En enhet innehåller minst 300 * 10^9 (300 miljarder) trombocyter. År 2016 transfunderades cirka 48 400 enheter (4,8 enh/1000 invånare).

Trombocytkoncentrat är den blodprodukt som medför störst risk för allvarliga komplikationer. Risken för bakterieväxt i påsen är ökad eftersom trombocyter måste förvaras i rumstemperatur (20 - 24°). Vid temperaturer under 18° förstörs irreversibelt deras hemostatiska verkan [*]Stroncek DF, Rebulla P. Platelet transfusions.
Lancet 2007;370:427-38.
. Därtill kommer riskerna med immunisering som kan äventyra kommande trombocyttransfusioner. Det är viktigt att ha strikta indikationer för trombocyttransfusion.

Trombocytantalet sjunker mindre än man skulle kunna tro när blodförluster ersätts med vätska och trombocytfattigt erytrocytkoncentrat. Sannolikt beror detta på att trombocyter frigörs från mjälte, lungor och benmärg. En enhet kan förväntas öka trombocytantalet med 15 - 30 * 10^9 /l [*]Bergqvist D, Björck M, Holst J, et al. Svårkontrollerad blödning vid kirurgi - praktiska åtgärder.
Läkartidningen 2007; 104: 407-11
.

När bör man ge trombocyter ?

Om patientens trombocyter fungerar normalt räcker det med cirka 50 * 10^9 /l för adekvat primär hemostas och blödningsproblem är inte vanliga förrän vid halter under 20 * 10^9 /l [*]Practice guicelines for perioperative blood transfusion and adjuvant therapies.
Anesthesiology 2006; 105: 198-208
[*]Bergqvist D, Björck M, Holst J, et al. Svårkontrollerad blödning vid kirurgi - praktiska åtgärder.
Läkartidningen 2007; 104: 407-11
. Indikationer för trombocyttransfusion beror på situationen och är mycket omdiskuterade. Exempel på indikationer för profylaktisk trombocyttransfusion om patienten inte har pågående blödningsproblem [*]Stroncek DF, Rebulla P. Platelet transfusions.
Lancet 2007;370:427-38.
:

•   profylax ges om TPK <10 * 10^9 /l
•   inför en större operation med förväntad blödning ges profylax om TPK <50 * 10^9 /l
•   inför en neurokirurgisk operation och när betydande blödning förväntas ges profylax om TPK <100 * 10^9 /l

I samband med kirurgi/trauma: [*]Johansson PI, Stensballe J, Rosenberg I, Hilsløv TL, Jørgensen, Secher NH. Proactive administration of platelets and plasma for patients with a ruptured abdominal aortic aneurysm: evaluating a change in transfusion practice.
Transfusion 2007;47:593-8.

•   vid kraftig "kirurgisk" blödning som förväntas fortsätta hålls TPK ≥ 75 * 10^9 /l
•   vid massiv, svårstillad blödning där det uppenbart föreligger ökad blödningsbenägenhet hålls TPK ≥100 * 10^9 /l
•   vid s.k. "kritisk" (> 1 e-konc 10 kg kroppsvikt per timme har givits) eller "massiv" blödning (>hela blodvolymen på 24 h) anses numera att trombocyttransfusion bör startas genast [*]Johansson PI, Stensballe J, Rosenberg I, Hilsløv TL, Jørgensen, Secher NH. Proactive administration of platelets and plasma for patients with a ruptured abdominal aortic aneurysm: evaluating a change in transfusion practice.
Transfusion 2007;47:593-8.
[*]Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, et al. Management of bleeding following major trauma: an updated European guideline.
Crit Care. 2010; 14(2): R52
.

Det går tyvärr inte att förlita sig helt på trombocytantalet eftersom störningar i trombocytfunktionen inte är ovanliga, t ex p g a uremi eller kvarvarande effekt av läkemedel som t ex. acetylsalicylsyra. Vid trombocytdysfunktion kan blödning inträffa även vid trombocyttal över 50 - 100 * 10^9 /l och då kan andra åtgärder, som t ex desmopressin (Octostim®), vara indicerade. Trombocyttransfusion förbättrar vanligen inte hemostasen vid uremi eller behandling med klopidogrel (Plavix®) [*]Stigendal L, Henriksson B-Å, Hellgren M, Baghaei F. Hemostas och åtgärder vid stora blödningar.
Version 2005-10-16, Sahlgrenska universitetssjukhuset
.

Se även 10 Blodersättning i praktiken

Trombocytkoncentrat får aldrig läggas i kylskåp

Trombocytenhet vaggas i 22° temperatur

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Användarbetyg: / 15
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se