1 Syrgas - innehållsförteckning

Untitled Document

1 Syrgas - innehållsförteckning

2 Syrgas - förord

3 Normalt PaO2

Vad är normalt PaO2 och SaO2 i olika situationer
Läs mer: Varför har äldre lägre PaO2
Vilka PaO2- resp. SaO2-värden ska eftersträvas
Undantag som motiverar en lägre målsättning
Undantag som motiverar en högre målsättning
Vilka PaO2- resp. SaO2-värden är skadliga

4 Syrebrist

Vilka olika faktorer kan orsaka syrebrist
Vad är skillnaden mellan hypoxemi och hypoxi
Vad menas med shunt och venös tillblandning
Mer om shuntar och venös tillblandning
Mer om ventilation-perfusionsrubbning
Vilka typer av syrebrist förekommer vid olika sjukdomar

5 Effekter av syrgastillägg

Vilka biverkningar och risker finns med syrgastillägg
Hur inverkar inandad syrgashalt på lungornas syresättande förmåga

6 Oxygeneringsmått

Varför behövs ett mått på lungornas syresättande förmåga
Hur kan man mäta lungornas syresättande förmåga
Kvoten PaO2/FIO2
Venös tillblandning eller Virtuell shunt
Uppdelning i sann shunt och VA/Q-rubbning

7 Praktiska exempel

Praktiska exempel på analys av syresättning

8 Referenser

Översiktslitteratur och webbplatser
Litteraturhänvisningar

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Användarbetyg: / 2
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se