2 Förord

Untitled Document

Den i särklass vanligaste formen av transplantation som utförs idag är - blodtransfusion. Även om vi normalt inte tänker på det är blodet en levande och immunologiskt aktiv vävnad. I vår del av världen tar vi för givet att blodet är av hög kvalitet, dvs det har donerats av i huvudsak friska, frivilliga, testade och i princip obetalda givare. Vidare att det är grupperat, hygieniskt hanterat, korrekt märkt och lagrat under optimala förhållanden. Ändå finns påtagliga risker med bl a blodsmitta och immunologiska reaktioner. Det finns en övertro på nyttan med transfusion, inte bara hos allmänheten utan även hos personal inom sjukvården. Mycket talar för att blod ofta ges alltför lättvindigt och på tveksamma grunder. I denna reviderade upplaga har indikationerna för erytrocyttransfusion skärpts ytterligare (Se kapitel 7 och 10).

Tyvärr finns inga enkla, allmänt accepterade indikationer för olika blodprodukter och det är ofta svårt att avgöra när transfusion verkligen är befogad. Ambitionen med denna text är att sammanfatta aktuell kunskap hämtad ur vetenskaplig medicinsk litteratur. I referenslistan finns länkar till såväl svenska som brittiska, tyska och amerikanska riktlinjer, samt WHOs guidelines.

Huvudsyftet med denna text är att öka kunskapen om blodtransfusion i samband med operationer och trauma. Målet är att undvika onödiga transfusioner och att ge dem som verkligen behöver det, rätt blodkomponenter i rätt tid och i rätt mängd. För detta behövs kunskaper om bl a:

•  hur kroppen reagerar vid hypovolemi, anemi och hemodilution
•  risker med transfusion
•  blodbesparande åtgärder pre- och postoperativt
•  ersättning av förlorad blodvolym
•  indikationer för ersättning av erytrocyter, trombocyter och koagulationsfaktorer vid akuta blodförluster

Dessutom ges förslag till hur blodersättning kan planläggas i praktiken. Autolog transfusion av blod som insamlats genom preoperativ blodtappning eller peroperativ blodåtervinning behandlas endast summariskt. Förenlighetsprövning och det praktiska förfarandet vid transfusion tas inte upp och inte heller behandling med syrebärande "syntetiskt blod".

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor under utbildning för verksamhet framför allt inom anestesi och intensivvård.

Struktur: Svart text på vit botten har högst prioritet och relevans för dagligt arbete i klinisk praxis. Textavsnitt på blå botten finns gömda och kan klickas fram vid "Läs mer"-rutorna. [*] betyder att en litteraturreferens eller ordförklaring blir synlig om markören förs dit.

Frösön i november 2014
Henrik Zetterström

 

© Henrik Zetterström. Mångfaldigandet av innehållet i denna text, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt (SFS 1960:729) förbjudet utan medgivande av Henrik Zetterström, Frösön

 

 

 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se

Användarbetyg: / 5
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se