2 Förord

Vätskebehandling är ett svåröverskådligt ämne som innehåller flera kontroversiella frågor. Den så kallade Kolloid-kristalloid-debatten har pågått i åtminstone 30 år utan att konsensus uppnåtts och i frågan om de hypertona lösningarnas plats vid olika chocktillstånd råder delade meningar. För att inte tala om albuminets vara eller inte vara i den terapeutiska arsenalen... Det är förmodligen frågor som dessa som förklarar den mångfald av och variation i terapeutiska rutiner som tillämpas runt om i världen och inte minst vid olika sjukhus i samma land. Man kan fråga sig om detta beror på att forskningen ännu inte förmått klarlägga hur det verkligen förhåller sig, eller om det helt enkelt handlar om "knappologi" - skillnaden i utgång för patienterna är så liten att de kontroversiella frågorna inte har någon klinisk relevans. Jag låter frågan stå obesvarad tills vidare, men tycker mig kunna konstatera att...

• adekvat vätskebehandling är en förutsättning för dagens operationssjukvård och intensivvård
• utebliven eller felaktig vätskebehandling är en inte helt ovanlig orsak till intensivvård
• framgångsrik vätsketerapi kan inte bygga på formler och lathundar utan förutsätter grundläggande kunskaper i fysiologi och farmakologi samt kännedom om orsaken till de vanligaste rubbningarna i vätskebalansen
• olika terapitraditioner kan medföra avsevärda ekonomiska konsekvenser vid sidan av de medicinska
• fortsatt högkvalitativ forskning är angelägen.

Syftet med denna text är att svara på några vanliga och väsentliga frågor om intravenös vätskebehandling i samband med trauma samt före och under operation. Tanken är att det ska vara lätt att hitta och förstå svaren (i den mån det finns några). Omfånget och textmassan hålls som regel på kompendienivå, men utvikningar i form av "Läs mer-fönster" förekommer. De syftar till att ge en djupare förståelse som förhoppningsvis kan öka säkerheten i behandlingen. Områden som inte tas upp är: Korrigering av vätske- och elektrolytbalansrubbningar; Postoperativ vätskebehandling under intensivvård; Speciella internmedicinska tillstånd; Nutrition.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor verksamma framför allt inom anestesi och intensivvård.

Struktur: Svart text på vit botten har högst prioritet och relevans för dagligt arbete i klinisk praxis. Textavsnitt på blå botten finns gömda och kan klickas fram vid "Läs mer"-rutorna. [*]Litteraturreferens eller ordförklaring betyder att en litteraturreferens eller ordförklaring blir synlig om markören förs dit. Referensen återfinns även i Litteraturförteckningen i slutet.

Frösön i december 2011. Mindre uppdatering i november 2014.
Henrik Zetterström

© Henrik Zetterström. Mångfaldigandet av innehållet i denna text, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsmannarätt förbjudet utan medgivande av Henrik Zetterström, Frösön

Användarbetyg: / 2
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se