Om iAnestesi

iAnestesi är en web-site med utbildningsmaterial för läkare och sjuksköterskor främst inom anestesi och intensivvård. Innehållet består dels av exempel på olika beräkningsrutiner, dels avsnitt av ren undervisningskaraktär. De senare avser ge både repetition av nödvändiga grundkunskaper och en uppdatering med litteraturreferenser till senare rön. De beräkningsrutiner som publiceras här har sitt ursprung i lokala rutiner vid Anestesi- och Intensivvårdsavdelningen vid Östersunds sjukhus.

Vi som arbetar med iAnestesi är:

Kjell Nilsson

Huvudredaktör. Sköter programmering och webanpassning samt är ansvarig för flera av beräkningarna under fliken Beslutsstöd.

Kjell har varit överläkare vid anestesiavdelningen i Östersund fram till 2010-03-31 och är nu narkosläkare vid Medicin Direkt Ortopedi i Östersund. Han har sedan decennier datorprogrammering som ett av sina huvudintressen. Han har bl. a. konstruerat avvikelserapportsystemet "Vajsing", akutmottagningens patientadministrativa system "PatientTracker" som nu vidareuvecklats till Aweria samt dokumentationssystemet "Documenta" som under många år använts av flera kliniker för hantering av riktlinjer och PM. Kjell är också en av upphovsmännen bakom "Infant Flow™System" som används för administrering av CPAP till spädbarn.


Erik Sandström

Ansvarig för flera av beräkningarna.

Erik är överläkare vid anestesiavdelningen i Östersund och har tidigare arbetat 12 år som thoraxanestesiolog vid universitetssjukhuset i Umeå. Hans huvudsakliga intresseområde är diagnostik och behandling av akuta rubbningar i hjärtfunktion och central cirkulation. Erik är numera även medicinskt ansvarig för Ambulanssjukvården i Jämtlands läns landsting där han arbetat mycket med riktlinjer och rutiner.


Henrik Zetterström

Författare till "Blod", "Vätska" och "Syrgas" samt ansvarig för algoritmerna i Blodersättning, Barndos, Korrigerad kroppsvikt, Syresättning i lungorna och Ventilatory ratio.

Henrik är pensionerad överläkare i anestesi och intensivvård (med.dr., DEAA). Han har tjänstgjort vid anestesiavdelningarna i Östersund och på Akademiska sjukhuset i Uppsala där han är docent i samma ämne. Henrik har alltsedan avhandlingsarbetet på 1970-talet intresserat sig för vätskebehandling och ersättning av blod vid kirurgi och trauma. Metodbeskrivningen för beräkning av transfusionsbehov har sina rötter i egenkonstruerade hjälpmedel i form av nomogram, räknesticka och datorprogram som fick vid spridning i Skandinavien under slutet av 1900-talet. Texten under fliken "Blod" ger både grundkunskaper och en översikt av den forskning som ligger bakom 2 000-talets alltmer restriktiva syn på blodersättning. Henrik har också deltagit i ett WHO-projekt med uppgiften att skapa ett undervisningspaket för blodersättning i utvecklingsländer. Syresättning i lungorna är ett annat intresseområde som också resulterat i framtagande beräkningsrutiner och utbildningsmaterial inom ämnesområdet.Användarbetyg: / 43
DåligtBra 

Vi använder cookies för en del funktioner på den här webbplatsen, bl a för att de olika beräkningarna skall fungera och för statistik om besök och geografisk fördelning av dessa. Vi sparar inga uppgifter om enskilda användare. Om du inte accepterar dessa cookies skall du inte forsätta att använda denna webbplats. Läs mera: Om våra cookies.

Jag accepterar cookies från iAnestesi.se